Vad är det som kostar?

Vi har anpassat våra servrar enkom för WordPress med plug-ins enlig behov. Dessa tillägg garanterar snabb och säker installation av WP samt snabba och säkra sidor. Vi använder i mån av möjlighet alltid gratis tillägg.